სერტიფიცირება

 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_00
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_01
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_02
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_03
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_04
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_05
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_06
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_07
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_08
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_09
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_10
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_11
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_12
 • 190345-01 Rev A ტესტის ანგარიში GH_13
 • AMECA 190896 GH(1)_00
 • სერთიფიკატი-01 100 1532744-2022(1)_00
 • სერთიფიკატი-01 100 1532744-2022(1)_01
 • სერთიფიკატი-01 100 1532744-2022(1)_02